KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Trestné právo

  • zastupovanie obvinených v prípravnom konaní a v konaní pred súdmi
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nároku na náhradu škody
  • právne poradenstvo