POskytovANIE PRávnych rád online

Poradenstvo online

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana ponúka záujemcom možnosť poskytovania predovšetkým jednoduchých právnych rád prostredníctvom e-mailovej komunikácie (právne poradenstvo online). Zároveň  je záujemcom zaručená mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré budú poskytnuté v rámci tejto komunikácie.

Predmetom poskytovania právneho poradenstva online môže byť najmä:

  • vypracovanie zmlúv alebo jednoduchých právnych podaní
  • vypracovanie právnych analýz
  • poskytnutie právnych informácií (o právnych predpisoch, o prislušných orgánoch, a pod.)
  • poskytnutie právnej služby prostredníctom zaručeného elektronického podpisu
  • poskytnutie rady pri inom právnom probléme

Poskytovanie právnych rád týmto spôsobom nie je bezplatnou právnou pomocou. Odmena za poskytnutie právnej rady online sa dojednáva na základe cenovej ponuky poskytnou zo strany advokátskej kancelárie po oboznámení sa s požiadavkou záujemcu na poskytnutie právnej služby.

Postup poskytovania poradenstva online:

  • zadanie požadovaných údajov v kontaktnom formulári
  • opis rozhodných skutočností pre účely poskytnutia právnej rady, resp. položená otázka
  • po doručení správy bude obratom návrh výšky odmeny za poskytnutie právnej rady online, ako aj ďalšie požadované informácie pre riadne poskytnutie právnej rady online
  • v prípade odsúhlasenia výšky odmeny a doručenia požadovaných doplňujúcich informácií odošleme do 3 dní vypracované riešenie na zadanú emailovú adresu

Kontaktný formulár

Captcha

* sú označené povinné údaje