KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Konkurzné právo

  • vypracovanie a posudzovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu (oddlženie) fyzických a právnických osôb
  • prihlasovanie pohľadávok
  • zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, vo veriteľskom výbore a v incidenčných sporoch