komplexné právne služby

Právne služby

V našej advokátskej kancelárii poskytujeme právne služby v rozsahu:

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • obhajoba v trestnom konaní
 • poskytovanie právnych rád
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spracúvanie právnych rozborov
 • správa majetku klientov
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

Zameriavame sa predovšetkým na tieto právne oblasti:

 • občianske právo
 • rodinné právo
 • exekučné právo
 • obchodné právo
 • právo obchodných spoločností
 • pracovné právo
 • konkurzné právo
 • správne právo
 • trestné právo
 • zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky