KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

Právo obchodných spoločností

  • zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť,  družstvo, a iné formy obchodných spoločností)
  • zápisy obchodných spoločností do obchodného registra a vykonávanie zmien v obchodnom registri
  • zastupovanie a konanie pred obchodným registrom
  • zastupovanie a konanie pred živnostenským úradom
  • prevody obchodných podielov, akcií a iných majetkových účastí v obchodných spoločnostiach
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • likvidácia, obchodných spoločností
  • zánik a výmaz obchodných spoločností z obchodného registra
  • príprava a zabezpečenie valných zhromaždení a zasadnutí iných orgánov obchodných spoločností a družstiev
  • zabezpečenie základného chodu obchodných spoločností

Pre účely konania pred obchodným registrom a živnostenským úradom je pre klientov v advokátskej kancelárii dostupný zaručený elektronický podpis, čo znižuje náklady klientov na zápis obchodných spoločností do obchodného registra, vykonávanie zmien v obchodnom registri, ako aj náklady spojené s konaním pred živnostenským úradom.