KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY

ĎALŠIE OBLASTI PÔSOBENIA

  • právne poradenstvo v oblasti cenných papierov
  • právne poradenstvo v právnych vzťahoch týkajúcich sa zmeniek
  • zastupovanie klientov v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
  • právne služby v oblasti daňového a finančného práva (zastupovanie pred daňovými úradmi, posudzovanie daňových rozhodnutí a pod.)
  • banské právo, právo životného prostredia
  • služby poskytované prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (zápisy a zmeny v obchodnom registri, zápisy v živnostenstkom registri, podania pre kataster nehnuteľností)
  • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom
  • zriaďovanie advokátskej úschovy
  • správa majetku klienta