V prípade otázok nás kontaktujte

Kontaktujte nás

  
 

JUDr. Vincent Lechman

advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 5903

Štefánikova 40
040 01 Košice - Staré mesto

IČO: 42 242 665
DIČ: 1077472297
IČ DPH: SK1077472297

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2921981957/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0029
2198 1957
SWIFT: SUBASKBX

Mobil: +421 907 358 317

Email:
lechman@lechman-advokat.sk


Sekretariát

Tel./fax: 055/303 64 50
Email:
sekretariat@lechman-advokat.sk


JUDr. Rastislav Stanek
spolupracujúci advokát

Email:
stanek@lechman-advokat.sk