ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
KOŠICE
KONTAKTUJTE NÁS

Novinky

Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana si dovoľuje klientom oznámiť, že od júna 2017 sme začali poskytovať služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora. 

Nové služby - autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností a elektronické podania na kataster nehnuteľností

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana si dovoľuje klientom oznámiť, že od júla 2015 poskytuje rozšírené právne služby vo veciach nakladania s nehnuteľnosťami a v katastrálnom konaní. 

Všetky novinky

PROFIL ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana poskytuje komplexné právne služby a právnu pomoc fyzickým i právnickým osobám. Disponuje praktickými skúsenosťami v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, pracovného práva, trestného práva, riadenia obchodných spoločností, konkurzov (osobných bankrotov), verejných obstarávaní, dobrovoľných dražieb a v ďalších oblastiach práva.

Advokátska kancelária svojim klientom poskytuje komplexný a profesionálny právny servis s dôrazom na ich spokojnosť. Uprednostňuje sa individuálny prístup ku každému klientovi. Klientom je zaručená diskrétnosť pri riešení ich problémov v súlade s povinnosťou mlčanlivosti, ktorú advokátom ukladá zákon NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Právne služby a právne poradenstvo je poskytované v slovenskom a anglickom jazyku, po osobitnej dohode je možné zabezpečiť poradenstvo aj v iných jazykoch. Podľa potrieb klienta je kancelária spôsobilá zabezpečiť poskytovanie právnych služieb aj mimo územia Slovenskej republiky. Advokátska kancelária zároveň disponuje zaručeným elektronickým podpisom, čo šetrí náklady a čas klientov.

Advokátska kancelária úzko spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi. V prípade záujmu zabezpečí daňové, účtovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti realít, prípadne znaleckú činnosť.