Novinky

Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana si dovoľuje klientom oznámiť, že od júna 2017 sme začali poskytovať služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora. 

Nové služby - autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností a elektronické podania na kataster nehnuteľností

Advokátska kancelária JUDr. Vincenta Lechmana si dovoľuje klientom oznámiť, že od júla 2015 poskytuje rozšírené právne služby vo veciach nakladania s nehnuteľnosťami a v katastrálnom konaní. 


Zákon o krátkodobom nájme bytu

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Predmetný zákon má podľa zákonodarcu za úlohu pomáhať pri rozvoji a riešení otázky súkromného trhového nájomného bývania v Slovenskej republike. 
Čo tento zákon prináša uvádzame v základných rysoch v nasledujúcom článku.

Oznámenie pre klientov advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Vincent Lechman si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že s účinnosťou od 01.03.2014 sa stal JUDr. Vincent Lechman platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

Povinnosť zakladateľov od 1.12.2013 splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke schválená.

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa povinnosti zakladateľov splatiť peňažné vklady v obchodných spoločnostiach na osobitný samostatný bankový účet bola schválená s dátumom účinnosti od 01.12.2013. 

Suma minimálnej mzdy na rok 2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z. účinné od 1. januára 2014 stanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2014 vo výške 352 eur mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, alebo vo výške 2,023 eura za každú odpracovanú hodinu.

Čo prináša novela Exekučného poriadku?

Národná rada SR prijala zákonom č. 299/2013 Z. z. zo dňa 04. septembra 2013 pomerne obsiahlu novelu Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.). Čo teda táto novela Exekučného poriadku prináša? 

Od 1.10.2013 už len okresné úrady

Dňa 01.10.2013 dochádza k zmene v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy. Doterajšie orgány špecializovanej miestnej štátnej správy sa integrujú do jedného štátneho orgánu - okresný úrad. 

Zobrazené výsledky 1-8 (z 10)
 |<  < 1 - 2  >  >|