Novinky

Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora

Klientom poskytujeme služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podrobnosti o podmienkach poskytovania služieb oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora a cenník nájdete tu.