Novinky

Oznámenie pre klientov advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Vincent Lechman si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že s účinnosťou od 01.03.2014 sa stal JUDr. Vincent Lechman platiteľom dane z pridanej hodnoty s identifikačným číslom pre daň: SK1077472297. 
Z uvedených dôvodov a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z. sa odmena za poskytovanie právnych služieb ako i náhrady podľa uvedenej vyhlášky zvyšujú o daň z pridanej hodnoty.