Novinky

Povinnosť zakladateľov od 1.12.2013 splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke?

Vláda SR pripravila návrh vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Hlavným predmetom navrhovanej zmeny ustanovení Obchodného zákonníka je povinnosť zakladateľov splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve zaväzujú na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Nová webová stránka

Dnes došlo k spusteniu novej webovej stránky advokátskej kancelárie JUDr. Vincent Lechman. Klientom a záujemcom sa na nej poskytujú základné informácie o činnosti advokátskej kancelárie a o novinkách v oblasti práva, prípadne oblastiach s právom súvisiacich

V prípade záujmu o právne služby je nás možné kontaktovať cez online formulár, vďaka ktorému Vám budeme môcť poskytunúť právne rady rýchlo a jednoducho.

Zobrazené výsledky 9-10 (z 10)
 |<  <  1 - 2 >  >|