Novinky

Suma minimálnej mzdy na rok 2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z. účinné od 1. januára 2014 stanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2014 vo výške 352 eur mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, alebo vo výške 2,023 eura za každú odpracovanú hodinu.